Vestmannaeyjar

Vestmannaeyjar eilanden

De Vestmannaeyjar vormen een archipel van zo’n 18 eilanden plus tientallen uit zee oprijzende rotsen. De eilandengroep ligt in het zuiden van IJsland in een zeer actief vulkanisch gebied.

Heimaey is met 13,4 km2 het grootste en tevens enige bewoonde eiland en is te bereiken per boot of binnenlandse vlucht. De naam Vestmannaeyjar komt van de Ierse slaven die hier moesten werken en destijds Vestmenn (mannen uit het westen) genoemd werden. Opmerkelijk is ook dat in 1627 de Vestmannaeyjar eilanden door Algerijnse piraten werd overvallen en honderden bewoners zelf als slaaf in Noord-Afrika weden verkocht.

In 1973 werd het grootste eiland Heimaey getroffen door een grote vulkaanuitbarsting. Alle inwoners werden geëvacueerd. Er werd getracht om de stromende lava met brandspuiten af te koelen. Hierdoor kwam de lava tot stilstand bijde rand van het stadje wat er voor zorgde dat de haven nog veiliger werd.

Het gevaar op een nieuwe uitbarsting zoals die in 1973 blijft echter altijd aanwezig. De nieuwe vulkaan Eldfell wat vuurberg betekent zou zo weer kunnen uitbarsten doordat het gebied bijzonder vulkanisch actief is.

De Vestmannaeyjar beschikken overigens niet over zoetwaterbronnen waardoor water door een buis vanaf het vasteland wordt aangevoerd. Hetzelfde geldt trouwens ook voor elektriciteit.