• Menu
  • Menu
Thingvellir

Geschiedenis van IJsland

De geschiedenis van IJsland begint zo’n 1200 jaar geleden met de komst van de Vikingen. Deze kolonisten waren voornamelijk afkomstig uit Noorwegen en vestigden zich op het eiland in de negende en tiende eeuw. Zij noemden het eiland ‘Ísland’, oftewel ‘land van ijs’.

In de beginperiode was IJsland verdeeld in verschillende stammen die elk een eigen gebied in bezit hadden. Hoewel er af en toe conflicten waren tussen de stammen, was er over het algemeen sprake van een vreedzame samenleving. De IJslanders hadden namelijk een democratisch systeem ontwikkeld waarbij belangrijke beslissingen werden genomen door de ‘Althing’, een volksvergadering waar vertegenwoordigers uit alle delen van het land bijeenkwamen. Dit systeem bestaat nog steeds en wordt beschouwd als een van de oudste democratieën ter wereld.

In de eeuwen die volgden, ontwikkelde IJsland zich verder en groeide het uit tot een belangrijke handelspartner in het noorden van Europa. In de veertiende en vijftiende eeuw was er echter ook sprake van een afname in welvaart en groeide de invloed van buitenaf. In 1397 werd IJsland onderdeel van het Deense koninkrijk, wat betekende dat de Deense koning de controle kreeg over de handel en de economie van het land.

In de negentiende eeuw kwam er echter een beweging op gang die streefde naar onafhankelijkheid. Dit leidde uiteindelijk tot de onafhankelijkheidsverklaring van IJsland op 17 juni 1944. Sindsdien is IJsland een republiek met een eigen grondwet en een democratisch gekozen regering.

In de afgelopen decennia heeft IJsland zich ontwikkeld tot een welvarend land met een sterke economie. Het land is bekend om zijn natuurlijke schoonheid en heeft zich ontwikkeld tot een belangrijke toeristische bestemming. Ook op het gebied van duurzaamheid loopt IJsland voorop: het land is voor een groot deel afhankelijk van hernieuwbare energiebronnen zoals geothermische energie en waterkracht.

Hoewel de geschiedenis van IJsland niet altijd even makkelijk is geweest, heeft het land zich ontwikkeld tot een moderne samenleving waar vrijheid, gelijkheid en democratie hoog in het vaandel staan.